.

Kitaplarımız

Konular şu anda güncellenmiş ve görsel olarak tamamen revize edilmiş konuların yeni baskısıdır. Themen aktuell, modern bir düzen içinde sürekli yeni çizimler ve fotoğraflar sunar. Bugün bazı metinler ve alıştırmalar içerikte uyarlanmıştır.

Hedef kitle: Yetişkinler yetişkin eğitim merkezlerinde, Goethe Enstitülerinde, üniversitelerde, özel dil okullarında ve dünya genelindeki diğer kurumlarda, yabancı dilde Almanca kurslarına devam eden temel eğitim kurslarında yeni başlayanlar.

Amaç: Günlük yaşamda iletişim; genel ilgi konuları üzerine tartışmalara aktif katılım; Basit edebi ve feilitoneal metinlerin ve aynı zamanda çeşitli metinlerin anlamlı biçimde ele alınması.
Konular 1, Avrupa Konseyi’nin referans çerçevesine göre A1 düzeyine ve 2’den A2 düzeye kadar olan konuları kapsar.